Duurzaamheid


De grote omslag

Eigenlijk weet iedereen het wel. Wij zijn de generatie wereldbewoners die een grote omslag gaat maken naar een duurzame en inclusieve maatschappij. Maar echt eenvoudig vinden we het niet. We moeten allerlei oude gewoonten afleren en nieuwe gewoonten aanleren. Met alle onzekerheden die daar bij komen kijken.

Tegelijkertijd is het een geweldige missie om aan bij te kunnen dragen. En veel mensen willen dat ook: van je collega’s tot je klanten, van je buren tot je achterban. Met nieuwe economische en democratische tools als crowdfunding, coops en steward-ownership komen we in beweging en maken we samen een duurzame toekomst.

Nieuwe democratie

Met de uitdagingen van onze tijd, raakt ook de democratie in een transitie. Traditionele democratische instituten als verkiezingen en politieke partijen hebben steeds minder draagvlak en blijken de grote omslag niet in gang te zetten. Bewoners, initiatiefnemers en ondernemers nemen meer en meer verantwoordelijkheid om het samen te doen. Democratie is tegenwoordig meer dan een kruisje zetten met een rood potlood. Democratie is een werkwoord geworden: samen de wereld bouwen waar je in wil leven.

Geen tijd te verliezen
We moeten echt afscheid nemen van gevestigde belangen die tijd rekken en hun macht binnen het huidige politieke systeem misbruiken. Maar let op! Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Met geavanceerde algoritmen en propaganda worden minder machtige burgers nu soms schaamteloos tot in het stemhokje gestuurd. Een cynisch beeld waar ik voor pas. Ik geloof in het tegenovergestelde: dat ieder mens unieke talenten en een eigen missie heeft. Door die tot bloei te laten komen, kunnen we bouwen aan een duurzame maatschappij waarin iedereen een plek heeft.

Vele uitdagingen tegelijk

De duurzame transitie kent vele uitdagingen die allemaal opgelost kunnen en moeten worden. Veel uitdagingen zijn onzichtbaar; ze lijken niet te bestaan doordat we er niet mee geconfronteerd worden. Wist je dat momenteel slechts 2% van het plastic verpakkingsmateriaal gerecycled wordt? En dat de mode-industrie, na olie, de meest vervuilende industrie ter wereld is? Dat in Nederland giftig afval verwerkt wordt door het te vermengen in stookolie voor schepen? En zo kan ik nog wel even doorgaan.

We kunnen het alleen samen
Niemand gaat al deze uitdagingen in zijn eentje oplossen. De overheid niet, Elon Musk niet en jij ook niet. Maar samen kunnen we het wel. Welke kans pak jij op?